§ 137 Kadunpitopäätös, Lampipolku välillä Lyhytsulku - Lampipuisto

Lataa 

JARDno-2018-3748

Päätöspäivämäärä

6.11.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkikehityksen toimintasääntö (kaupunkikehityslautakunta 2.3.2017 § 15)

Päätös

Päätän, että Lampipolku välillä Lyhytsulku - Lampipuisto luovutetaan kadunpitoon, ja että päätöksestä ja siihen perustuvasta kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden alkamisesta ilmoitetaan kirjeellä kadun varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten kuin kuntalain 139 §:ssä säädetään.

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka