§ 145 Kadunpitopäätös, Kurkiaurankatu välillä Aallottarenpuisto - Ainolankentän puistoalue (VL/VU-1)

Lataa 

JARDno-2018-3869

Päätöspäivämäärä

15.11.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkikehityksen toimintasääntö (kaupunkikehityslautakunta 2.3.2017 § 15)

Päätös

Päätän, että Kurkiaurankatu välillä Aallottarenpuisto - Ainolankentän puistoalue (VL/VU-1) luovutetaan kadunpitoon, ja että päätöksestä ja siihen perustuvasta kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden alkamisesta ilmoitetaan kirjeellä kadun varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten kuin kuntalain 139 §:ssä säädetään.

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka