§ 7 Kadunpitopäätös, Aarne Arvosen kuja

Lataa 

JARDno-2017-1144

Päätöspäivämäärä

11.9.2017

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkikehityksen toimintasääntö (kaupunkikehityslautakunta 2.3.2017 § 15).

Päätös

Päätän, että Aarne Arvosen kuja luovutetaan kadunpitoon, ja että päätöksestä ja siihen perustuvasta kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden alkamisesta ilmoitetaan kirjeellä katuosuuden varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten kuin kuntalain 139 §:ssä säädetään.

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Järvenpää