§ 6 Kaatopaikkojen vesitarkkailu 2017-2019, hankinta lisätyö 2

Lataa 

JARDno-2018-1092

Päätöspäivämäärä

25.1.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

 Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätös 13.12.2018 § 108 ratkaisuvaltarajoista vuodelle 2019.

Päätös

Päätän tilata FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:ltä  Puolmatkan jätteenkäsittelyalueen tarkkailuohjelman päivittämisen ympäristölupaehtojen (Drno ESAVI/6572/2016, 17.8.2018) tarjouksen 18.1.2019 mukaisesti:

1. Pintavesitarkastelut ja tarkkailuohjelman päivittämiseen liittyvät selvitykset kokonaishintaan 5 390,00 € (0 % alv) ja

2. Lumenkaatopaikan sulamisvesien johtamiseen liittyvät selvitykset kokonaishintaan 4 920,00 € (0 % alv)

Hankinnan kokonaisarvo on 10 310,00 € (alv 0 %).

Optioiden käytöstä tehdään erillinen tilaus tarvittaessa.

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet on tarkastettuTilaajavastuu.fi palvelusta 18.1.2019. Palvelusta saadun tiedon perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulainedellyttämät velvoitteet.

Laskussa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä,​ pykälä ja diaarinumero sekä tilausviite 18693001. Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-​kentässä BuyerReferenceIdentifier. Lisäksi laskussa tulee esiintyä tiliöintitiedoissa 18693001/18630903 Maankaatopaikan laajennus.

Lisätietoa verkkolaskudatan vaatimuksista sähköpostitse osoitteesta etiski@kuntapro.fi. 

Järvenpään kaupungin valvojana palvelun tuottamisessa toimii Infran ylläpito- ja huoltopalveluiden projektipäällikkö ja varalla infran rakennuttapäällikkö.

 

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka