§ 102 Juholanmäen pesäpallokentän jäähdytysjärjestelmä, rakennuttajakonsultti,hankinta

Lataa 

JARDno-2019-1541

Päätöspäivämäärä

2.12.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 11.4.2019 § 32, kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta.

Päätös

Edellä esitetyin perustein päätän, että Järvenpään kaupunki tilaa Juholanmäen pesäpallokentän tekojääkentän jäähdytyskoneiston ja siihen liittyvien rakenteiden suunnittele- ja toteutua rakennusurakan (KVR-urakka) suunnitteluttamisen, kilpailuttamisen, turvallisuuskoordinaattorin tehtävät, työn rakennuttamis- ja valvontatehtävät Ramboll CM Oy:ltä tavoitehintaan 27 400 ,00 euroa ( alv 0%).  


Hankinta toteutuu, jos rakentamisen hankinta toteutuu suunnitellusti. 


Kustannukset osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18633031. 


Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, pykälä ja diaarinumero sekä viittaus sopimukseen Infrarakentamisen rakennuttamispalvelut vuosille 2017-2020 / diaarinumero JARVENPAA 2203/2016 (Kaupunkikehityslautakunnan päätös 2.3.3027 § 14) ja sopimusnumero (Ramboll CM  Oy 2016.103). Sopimusnumeron täytyy olla finvoice-kentässä AgreementIdentifier. Laskuilla tulee esittää pakollisena tilaajan viitetieto: 18693001 ja investointikohdenumero 18633031. Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä BuyerReferenceIdentifier. 


Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.


 

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka