§ 1002 Jenkkapolku liukuvalettava reunakivi, hankinta

JARDno-2019-1758

Päätöspäivämäärä

16.10.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 11.4.2019 § 32, kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta, jonka mukaan kaupunkitekniikan johtaja päättää alle 500 000 euron (alv 0%) hankinnasta.
 

 

Päätös

Edellä esitetyin perustein päätän tilata  Kreate Oy:ltä Jenkkapolun liuvalettavan reunakiven asentamisen kattohintaan 17 520,00 euroa (alv 0%).

Työ toteutetaan yksikköhintaurakkana voimassa olevan puitesopimuksen ehdoin ja laskutetaan toteutuneiden kustannusten ja tilaajan valvojan hyväksymän mittauspöytäkirjan mukaisesti.

Kustannukset osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18630223. 

Kattohintaa ei saa ylittää ilman tilaajan suostumusta.

Kreate Oy:n tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet on tarkastettu Tilaajavastuu.fi palvelusta 14.10.2019. Palvelusta saadun tiedon perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Laskussa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä,​ pykälä ja diaarinumero sekä viittaus sopimukseen Kivityöt 2018 - 2020 (JARDno-2018-785 / kaupunkikehityslautakunnan päätös 14.06.2018 § 71) ja sopimusnumero Kreate Oy 2018.89.4. Sopimusnumeron täytyy olla finvoice-kentässä AgreementIdentifier. Lisäksi laskussa tulee esiintyä tilausviite 18693001 sekä tiliöintitiedoissa kivityökohteen nimi ja investointikohteen numero.

Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-​kentässä BuyerReferenceIdentifier.

Lisätietoa verkkolaskudatan vaatimuksista sähköpostitse osoitteesta etiski@sarastia.fi. 

Järvenpään kaupungin valvojana palvelun tuottamisessa toimii kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden työpäällikkö. Sijaisena toimii kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden projektipäällikkö.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka