§ 1 Horsmatie Y2- paalu n. 300 Rummun ja kaivojen uusiminen

JARDno-2023-977

Päätöspäivämäärä

16.11.2023

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen peruste

Toimivalta perustuu Järvenpään kaupungin Hallintosääntö (kaupunginvaltuusto hyväksynyt 21.6.2021 § 53) liite 1 taloudellinen toimivalta investointiosa kohta 5 ja Kaupunkikehityksen palvelualueen toimintaohje ja toimivallan siirtäminen (Kauke 3.11.2022 § 86) sekä Talouden rahamääräiset ratkaisuvaltarajat 1.12.2021 alkaen (Kauke 28.10.2021 § 97)

Kuvaus

JARDno-2023-977

Horsmatie Y2- paalu n. 300 Rummun ja kaivojen uusiminen

Väylävirasto rakentaa HERI2 Kytömaa-​​Ainola lisäraidetta, ​jonka kuivatusrakenteet liittyvät osin kaupungin hulevesiverkostoon. 

Suunnittelun yhteydessä on todettu tarve muuttaa Horsmatien (Y-2 tien) alittavat Kaupungin hulevesiputket ja kaivot.

Järvenpään kaupunki on mukana väyläviraston HIERI2 hankeen Ru2-urakan yhteishankinnassa, jonka urakoitsijana toimii Kreate Oy.

 

Järvenpään kaupunki on pyytänyt Ru 2 urakan urakoitsijalta (Kreate Oy) lisätyötarjousta Horsmatie (Y-2 tien) paalu n. 300 kohdalla oleva rummun uusimisesta ja tarvittavien kaivojen rakentamisesta.

 

Taloudelliset vaikutukset

Urakoitsija on jättänyt vaihtoehtotarjouksen VE1 59 963,56 € alv 0% ja VE 2 53 524,56 € alv 0%

Lisä ja muutostyötarjous nro. 1 kustannukset katetaan Ainolan hankkeelta Projektinumero 1869041106_​0002 Ainolan keskus  KP 1862033003. Hankkeelle on varattu investointimääräraha vuoden 2023-​24 investoinneissa.

 

 

 

 

Päätös

Edellä esitetyin perustein päätän,​että Järvenpään kaupunki tilaa  Kreate Oy:ltä  lisä ja muutostyötarjouksen 1 mukaisesti VE 2 kokonaishintaan 53 524,56€ alv 0%

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere 

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka