§ 44 Helsingintie välillä rata -Porraskuja valaistuksen rakentaminen, lisä- ja muutostyöt 1-7, hankinta

Lataa 

JARDno-2020-1272

Päätöspäivämäärä

1.10.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätös 21.11.2019 § 79, kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että Järvenpäänkaupunki tilaa EltelNetworks Oy:ltä Helsingintie välillä rata -porraskuja valaistuksen uudelleenrakentamisurakan lisä- ja muutostyöt 1 - 7 tarjousten mukaisesti 23574,04 euroa (alv 0 %).

Allekirjoitus

Mikko Autere, kaupunkitekniikan johtaja

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka