§ 7 Helsingintie välillä Rantakatu Yhteiskouluntie ja Mannilantien johtosiirrot, rakennuttajakonsultti, hankinta

Lataa 

JARDno-2019-235

Päätöspäivämäärä

11.2.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 13.12.2018 § 2, jonka mukaan kaupunkitekniikan johtaja päättää alle 500 000 euron (alv 0%) hankinnasta

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, tilata Ramboll CM Oy:ltä Sibeliuksenväylän ja Rantakadun kiertoliittymä,​​ rakennuttajakonsultti,​​ optio vaihe 2 (Helsingintie välillä Rantakatu-Yhteiskouluntie) ja Mannilantien johtosiirrot, rakennuttajakonsultti, kattohintaan 61 630,00 euroa (alv 0%).

Hankinta toteutuu, mikäli rakentamisen hankinta toteutuu suunnitellusti.

Helsingintie välillä Rantakatu-Yhteiskouluntie kustannuksista 51 340,00 euroa (alv 0%) 61%, 31 317,40 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 /18631051 ja 39%, 20 022,60 euroa investoinitkohteelle 18693001 /18631051 / seuranta 2 18660802.

Mannilantien johtosiirrot kustannuksista 10 290,00 euroa (alv 0%) 58%, 5968,20 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle18693001 /  18630046 (katu) ja 42%, 4321,80 euroa (alv 0%) investointikohteelle 18693001 /  18630046 / seuranta 2 18660802 (vesihuolto).

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, pykälä ja diaarinumero sekä viittaus sopimukseen Infrarakentamisen rakennuttamispalvelut vuosille 2017-2020 / diaarinumero JARVENPAA 2203/2016 ( Kaupunkikehityslautakunnan päätös 2.3.3027 § 14) ja sopimusnumero (Ramboll 2016.101.3). Sopimusnumeron täytyy olla finvoice-kentässä AgreementIdentifier. 

Laskuilla tulee esittää pakollisena tilaajan viitetieto: 18693001 ja investointikohdenumerot Helsingintie välillä Rantakatu-Yhteiskouluntie 18631051 ja Mannilantien johtosiirrot 18630046. Kohteet laskutetaan erikseen. Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä BuyerReferenceIdentifier. 

Ramboll CM Oy:n tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet on tarkistettu 11.2.2019 Tilaajavastuu.fi palvelusta. Palvelun perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja 

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka