§ 18 Hankinta, Hiidenpuiston rakentaminen, rakennuttajakonsultin tehtävät

Lataa 

JARDno-2023-1549

Päätöspäivämäärä

27.6.2024

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen peruste

  • Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta 1.1.2024 alkaen, liite 1, jonka mukaan kaupunkitekniikan johtaja saa päättää alle 500 000 euron hankinnoista.

Kuvaus

Selostus asiasta perusteluineen.

Järvenpään kaupunki on kilpailuttanut Infrarakentamisen rakennuttamispalveluita koskevan EU-kynnysarvon ylittävän hankintailmoituksen Hilma- julkaisujärjestelmässä osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 18.1.2024 (ilmoituksen numero 2024-004368, TED numero 38030-2024).

Toimittajat valittiin kaikkiin osa-alueisiin 1-5 sopimuskaudelle 2024-2028.

Hankinnan toimittajien ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin hinta. Laatu on otettu huomioon asetetuissa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, palvelun/tavaran vähimmäisvaatimuksissa ja hankinnan kohteen kuvauksessa sekä hankintasopimuksen ehdoissa. Kilpailutuksen jokainen osakokonaisuus 1-5 vertailtiin erikseen.

Kilpailutuksen ratkaisun perusteella puitejärjestelyn jokaiseen osakokonaisuuteen valitaan etusijajärjestykseen enintään 5 toimittajaa, jollei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia tai hyväksyttyjä tarjouksia ole vähemmän. Valittujen toimittajien kanssa solmitaan puitejärjestelystä toimittajakohtaiset sopimukset.

Mikäli tilattavan palvelun (kertahankinta) ennakoitu arvonlisäveroton arvo on alle julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittaman kansallisen kynnysarvon (60 000€, alv0%) sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa, voi Tilaaja tilata palvelun haluamaltaan puitejärjestelyn kyseisessä osakokonaisuudessa mukana olevalta Palveluntuottajalta.

Hintavertailun lopputuloksen mukaisesti puitejärjestelyyn otetaan mukaan osakokonaisuuksittain etusijajärjestyksessä seuraavat toimittajat:

Tilaajan on valinnut toimittajakumppaniksi osakokonaisuus 2 viherrakennuttaminen 1.sijalla olevan Finnmap Infra Oy. Finnmap Infra Oy jätti tarjouksen hankinnasta.

Finnmap Infra Oy:n tarjous 13.6.2024 on 18 350,00 € (alv 0%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätös

Päätän, että Finnmap Infra Oy valitaan hankkeen rakennuttajakonsultiksi.

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja VS Janne Arponen

Organisaatiotieto

Kaupunkikehitys