§ 29 Hankinnan keskeytys, Pietilän yritysalue, rakennuttajakonsultin hankinta

Lataa 

JARDno-2018-1113

Päätöspäivämäärä

4.4.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2, jonka mukaan avainalueen johtaja päättää alle 250 000 euron (alv 0%) hankinnasta. 

Päätös

Edellä esitetyillä perusteilla päätän, että Pietilän yritysalueen liittymäjärjestelyt Vähänummentielle (Mt 1452) ja yritysalueen
(sisäinen) kunnallistekniikka, rakennuttajakonsultti, hankinta koskeva hankinta keskeytetään.


Tarjouskilpailu järjestetään uudelleen ja tarjouskilpailusta julkaistaan uusi hankintailmoitus.

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka