§ 23 Hankinnan keskeytys, Pienet puistokohteet 2019 rakentaminen

Lataa 

JARDno-2019-129

Päätöspäivämäärä

10.5.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 13.12.2018 § 108, kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta.

Päätös

Edellä esitetyin perustein päätän keskeyttää Pienet puistokohteet 2019 rakentamisurakan hankinnan.

Hankinnasta tehdään uusi hankintailmoitus.

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka