§ 75 Hankinnan keskeytys, Kävelykatu Jannen ja torin joulukuusen kausivalaistus 2019-2021

Lataa 

JARDno-2019-2597

Päätöspäivämäärä

17.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut


Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 11.4.2019 § 32, kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta.
 

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että Järvenpään kaupungin Kävelykatu Jannen ja torin joulukuusen kausivalaistus 2019-2021 hankinta keskeytetään.

Hankinnasta julkaistaan uusi hankintailmoitus.

 

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka