§ 21 Hankinnan keskeytys, Harjutien, Vuoritien ja Alankotien rakentaminen

Lataa 

JARDno-2019-1490

Päätöspäivämäärä

7.5.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 13.12.2018 § 108, kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta.

Päätös

Edellä esitetyin perustein päätän keskeyttää Harjutien, Vuoritien ja Alankotien rakentaminen rakentamisurakan hankinnan.

Hankinnasta julkaistaan uusi tarjouspyyntö.

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka