§ 155 Haarajoen aseman liityntäpysäköintialueen P1 laajentaminen, valaistuksen rakentaminen, hankinta

Lataa 

JARDno-2017-275

Päätöspäivämäärä

11.12.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2, jonka mukaan avainalueenjohtaja päättää alle 250 000 euron (alv 0%) rakennushankkeesta.

Päätös

Päätän tilata edellä esitetyin perustein Eltel Networks Oy:ltä Haarajoen aseman liityntäpysäköintialueen P1 laajentaminen, valaistuksen rakentamisen tarjouksen mukaiseen kokonaishintaan 28 000 euroa (alv 0 %).

Kustannukset osoitetaan investointikohtaan 18693001 / 18630040.

Jotta laskujen käsittelyä voidaan automatisoida, tulee laskulla esittää pakollisena tilaajan viitetieto 1868500. Tilausviitenumeron tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä Buyer ReferenceIdentifier.  


Tilausviitteen lisäksi laskulta tulee ilmetä tilaajan nimi, investointikohdenumero 18630040, tämän päätöksen päivämäärä, diaarinumero ja pykälä.
Lisätietoja verkkolaskudatan vaatimuksista voi kysyä sähköpostitse osoitteesta etiski@kuntapro.fi. 

Allekirjoitus

Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka