§ 8 Autovahinko Seutulantiellä

Lataa 

JARDno-2017-2040

Päätöspäivämäärä

23.1.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaan vahingonkorvausten myöntämisessä, jossa päätöksen tekijä määräytyy korvauksen kokonaisarvon mukaan ja jossa vahingonkorvauksen arvo on alle 5 000€, toimivalta on kaupunkitekniikan johtajalla, kun kyseessä on käyttötalousmeno. ( elinkeinojohtaja 29.8.2017 § 2 ).

Päätös

Päätän, että vahingon kärsineelle maksetaan vahingosta aiheutunut kulu Vianor Oy:n kuitin mukaisesti yhteensä 190 €.

Allekirjoitus

Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka