§ 10 Autovahinko Perttiläntiellä

Lataa 

JARDno-2017-1794

Päätöspäivämäärä

23.1.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaan vahingonkorvausten myöntämisessä, jossa päätöksen tekijä määräytyykorvauksen kokonaisarvon mukaan ja jossa vahingonkorvauksen arvo on alle 5 000€, toimivalta on kaupunkitekniikan päälliköllä, kun kyseessä on käyttötalousmeno. ( elinkeinojohtaja 29.8.2017 § 2 )

Päätös

Päätän, että vahingonkärsineelle korvataan vahingosta aiheutunut kulu yhteensä 502,75€.

Allekirjoitus

Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka