§ 21 Ajoratamerkinnät 2020-2022, hankinta

Lataa 

JARDno-2020-93

Päätöspäivämäärä

4.5.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunkikehityslautakunnan päätös 19.12.2019 § 94 Kaupunkikehityksen palvelualueen toimivallat ja viranhaltijoiden päätösvalta liite ratkaisuvaltarajat kohta 5. 

Päätös

Edellä esitetyin perustein päätän, että Järvenpään kaupunki valitsee Ajoratamerkinnät 2020-2022 hankinnan sopimuskumppaniksi hankinnan kohdetta toimittamaan Hot  Mix Oy Finlandin.

Allekirjoitus

kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka