§ 13 Yhteistyösopimuksen hyväksyminen Haarajoen padon purkamisesta ja koskialueen kunnostamisesta

Lataa 

JARDno-2019-3623

Päätöspäivämäärä

18.12.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkikehitysjohtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 25.3.2019 § 11), liite 1, investointiosa, kohta 5 (rakennushanke tai projekti, jonka kokonaiskustannukset enintään 500 000,00 €)

Päätös

Päätän hyväksyä tämän päätöksen liitteenä olevan yhteistyösopimuksen siihen kirjattujen sopimusehtojen mukaisesti niin, että sopimus tulee sitovaksi, kun kaikki sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

kaupunkikehitysjohtaja Keto-Tokoi, Olli

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu