§ 3 Strateginen kumppanuussopimus Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy:n ja Järvenpään kaupungin välillä

Lataa 

JARDno-2021-1130

Päätöspäivämäärä

20.5.2021

Päätöksen tekijä

Kaupunkikehitysjohtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (KV 25.5.2020 § 28), 42 § Palvelualuejohtajat

Päätös

Päätän hyväksyä tämän päätöksen liitteenä olevan strategisen kumppanuussopimuksen siihen kirjattujen sopimusehtojen mukaisesti niin, että sopimus astuu voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu