§ 33 Perhelän väliaikaiset rakenteet, RS, hankinta

Lataa 

JARDno-2018-3832

Päätöspäivämäärä

18.12.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkikehitysjohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2.

Päätös

Päätän tilata Sitowise Oy:ltä Perhelän korttelin väliaikaisten rakenteiden rakennussuunnitelmien laatimisen 8.10.2018 tarjouksen mukaiset työt. Työn kokonaishinta on 37 250,00 € (alv. 0%).

Kustannukset 37 250 € (alv 0%) osoitetaan menokohdalle 18613005 seur.2 18600718.

Tilausviite 1868500.

Laskuissa on mainittava tämän päätöksen diaarinumero, päätöspäivämäärä ja -pykälä sekä puitesopimuksen tiedot. (Yhdyskuntatekniikan suunnittelupalvelujen puitesopimuksen optiovuodet 2017-2018, kaupunkikehityslautakunnan päätös 15.9.2016 § 46)

Lisäksi laskuissa tulee esiintyä tiliöintitiedoissa investointikohteet numeroineen.

Jotta laskujen käsittelyä voidaan automatisoida, tulee laskulla esittää pakollisena tilaajan viitetieto 1868500. Tilausviitenumero tulee olla verkkolaskudatassa finvoice-kentässä BuyerReferenceldentifier.

Lisätietoja verkkolaskudatan vaatimuksista sähköpostitse osoitteesta etiski@kuntapro.fi.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Allekirjoitus

Kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka