§ 34 Perhelän korttelin mittaukset, hankinta

Lataa 

JARDno-2018-3832

Päätöspäivämäärä

18.12.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkikehitysjohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätöksen 29.8.2017 § 2.

Päätös

Päätän tilata GeoUnion Oy:ltä Perhelän korttelin mittaukset ja dokumentoinnin 5.10.2018 tarjouksen mukaiset työt. Työn kattohinta on 1500,00 € (alv. 0%).

Kustannukset 1 500 € (alv 0%) osoitetaan menokohdalle 18613005 seur.2 18600718.

Tilausviite 1868500.

Laskuissa on mainittava tämän päätöksen diaarinumero, päätöspäivämäärä ja -pykälä.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Allekirjoitus

Kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka