§ 4 Päällystysurakka , option 2024-2025 käyttöönotto

Lataa 

JARDno-2023-443

Päätöspäivämäärä

26.2.2024

Päätöksen tekijä

Kaupunkikehitysjohtaja

Päätöksen peruste

Toimivalta perustuu Järvenpään kaupungin Hallintosääntö (kaupunginvaltuusto hyväksynyt 21.6.2021 § 53) liite 1 taloudellinen toimivalta investointiosa kohta 5 ja Kaupunkikehityksen palvelualueen toimintaohje ja toimivallan siirtäminen (Kauke 21.9.2023 § 58) sekä talouden rahamääräiset ratkaisuvaltarajat 1.12.2021 alkaen (Kauke 28.10.2021 § 97)

Kuvaus

Lähtökohdat ja hankinta

Hankinta perustuu Kaupunginhallituksen päätökseen 5.6.2023 § 148 Päällystysurakka 2023, hankinta. Kaupunginhallitus on päättänyt valita hankinnan sopimuskumppaniksi Peab Industri Oy 2977551-2 ja valtuuttanut kaupunkitekniikan johtajan päättämään optioiden käytöstä. Voimassa oleva sopimuskausi päättyy 30.4.2024. Sopimusta voidaan jatkaa (kolmella) erikseen päätettävällä opiokaudella.

Taloudelliset vaikutukset

Hankinnan ennakoitu arvo sopimuskaudella mukaan lukien kaikki optiovuodet (1+1+1) on noin kaksi miljoonaa euroa (2 000 000) euroa (alv 0%).

Hankinnassa ei sitouduta mihinkään tiettyyn kokonaisvolyymiin ostojen määrän tai arvon osalta, vaan hankinnat tehdään sopimuskaudella kaupungin eri yksiköiden tarpeiden ja voimassa olevien määrärahojen puitteissa.

Päällystysurakka on yksikköhintaurakka. Urakkasumma ja laskutus muodostuu toteutuneiden määrien mukaisesti tilaajan valvojan hyväksymien mittauspöytäkirjojen mukaisesti. 

Optiokautena sopimus jatkuu entisin ehdoin ja sopimuksen mukaisesti bitumi-indeksillä tarkistetuilla yksikköhinnoilla.

Määräraha on varattu vuoden 2024 investointiohjelmassa ja käyttötalousosassa. 

Hankinnan yhteyshenkilö on kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden rakennuttajapäällikkö.

 

Päätös

Edellä esitetyin perustein päätän, että Järvenpään kaupunki käyttää sopimuksessa Päällystysurakka 2023 sopimuskumppanina Peab Industri Oy:n option ajalle 1.5.2024-30.4.2025.

 

Allekirjoitus

vs. kaupunkikehitysjohtaja Mikko Autere

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka