§ 9 Myllytie 3, osakkeiden 447-508 ostaminen

Lataa 

JARDno-2019-2999

Päätöspäivämäärä

8.10.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkikehitysjohtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön, liitteen 1: Taloudellinen toimivalta, kohta 3 mukaan: kaupunkikehitysjohtaja päättää irtaimen omaisuuden hankinnasta silloin kun hankinnan arvo on yli 50.000,00 euroa.

Päätös

Kaupunkikehitysjohtakja päättää valtuuttaa vs. kaavoitusjohtaja Juhana Hiirosen ostamaan Myllytie 3 osakekannasta osakkeet 447-508 hintaan 50.000 euroa sekä allekirjoittamaan kauppaan liittyvät kauppakirjat.

Allekirjoitus

Kaupunkikehitysjohtaja

Organisaatiotieto

Järvenpää