§ 3 Kumppanuussopimuksen hyväksyminen Ilmastovahti-hankkeen toteuttamiseksi

Lataa 

JARDno-2020-1672

Päätöspäivämäärä

3.8.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunkikehitysjohtaja

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 25.5.2020 § 28), 42 § Palvelualuejohtajat (Palvelualuejohtaja päättää niistä palvelualueelle kuuluvista asioista, joita ei muutoin ole määrätty muun viranhaltijan päätettäväksi)

Päätös

Päätän hyväksyä tämän päätöksen liitteenä olevan kumppanuussopimuksen siihen kirjattujen sopimusehtojen mukaisesti.

Allekirjoitus

Kaupunkikehitysjohtaja Keto-Tokoi, Olli

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu