§ 4 Kaluston myynti Alltime Oy:lle

Lataa 

JARDno-2019-1173

Päätöspäivämäärä

9.4.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunkikehitysjohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätös 13.12.2018 § 108 ratkaisuvaltarajoista vuodelle 2019.

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki myy Alltime Oy:lle lisälaitteita ja pienkalustoa ostotarjouksenmukaiseen hintaan 32 172,40 € (alv 0 %).

Lisälaitteet ja pienkalusto luovutetaan 2.5.2019 jälkeen.

Myymisestä saatavat tulot tuloutetaan infran ylläpito- ja huoltopalveluille 18615000 186501.

Yhteyshenkilönä asiassa toimii ylläpidon rakennuttajapäällikkö ja varalla ylläpidon prjojektipäällikkö.

Allekirjoitus

Kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka