§ 30 Järvenpään kaupungin talvikunnossapitotyöt 2018-2019

Lataa 

JARDno-2018-2458

Päätöspäivämäärä

17.10.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunkikehitysjohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2.

Päätös

Edellä esitetyin perustein päätän, että Järvenpään kaupungin talvikunnossapitotyöt v. 2018-2019 sopimuskumppaniksi valitaan hankinnan kohdetta toimittamaan etusijajärjestyksessä seuraavasti:

Osakokonaisuus 1: Lumen auraus

1.Huhdanoja Oy

2. Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy

 

Osakokonaisuus 2: Liukkauden torjunta

1. Keijo Walve Ky

2. Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy

 

Osakokonaisuus 3: Tiekarhupalvelut

1. Pauli Savolainen

 

Kaupunki ei sitoudu mihinkään kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Työt suoritetaan yksikköhintaurakkana ja laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman ja, kun tarjoajilla on esittää pyydetyt tiedot ja tiedot täyttävät tarjouspyynnössä vaaditut kriteerit. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Laskuissa tulee esiintyä tämän päätöksen päivämäärä, diaarinumero, pykälä ja tilausviite 1868500.

Järvenpään kaupungin yhteyshenkilönä sopimusasioissa on ylläpidon rakennuttajapäällikkö ja työnsuoritukseen liittyvissä asioissa tiemestari.

Allekirjoitus

kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka