§ 1 Selitys hallinto-oikeudelle hallintoriita-asiassa 20213/2021

Lataa 

JARDno-2021-316

Päätöspäivämäärä

1.4.2021

Päätöksen tekijä

Kaupunginlakimies

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen toimintaohje, Järvenpään kaupunginhallitus 31.3.2020 § 90:

”6. Kaupunginlakimiehen päätösvalta

Kaupunginlakimies päättää:

1. lausuntojen antamisesta tuomioistuin-, verovalitus- sekä muissa vastaavissa asioissa sekä muutoksen hakemisesta näitä koskeviin päätöksiin silloin, kun kyse ei ole merkitykseltään laajakantoisesta asiasta.

- -”

 

Päätös

Päätän antaa liitteen mukaisen selityksen Helsingin hallinto-oikeudelle hallintoriitana vireillä olevassa asiassa 20213/2021.

Allekirjoitus

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut