§ 1 Palkattoman virkavapaan myöntäminen

Lataa 

JARDno-2023-1684

Päätöspäivämäärä

13.11.2023

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen peruste

Opintovapaalaki, Järvenpään kaupungin hallintosääntö 51 §

Kuvaus

Kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen on hakenut palkatonta opintovapaata ajalle 1.1.-31.3.2024 liitteen mukaisesti. Opintovapaalain mukaan viranhaltijalla, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Opintovapaa voidaan myöntää opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa. Yli viisi työpäivää kestävää opintovapaata on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 kalenteripäivää ennen opintojen alkamista. Järvenpään kaupungin hallintosäännön 51 §:n mukaan kaupunginjohtajan voi myöntää palvelualuejohtajalle enintään kolme kuukautta kestävän virkavapauden. Liitteenä olevan hakemuksen perusteella virkavapaan myöntämiseen on Opintovapaalain mukainen peruste.

Päätös

Päätän myöntää kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviaiselle palkatonta opintovapaata ajalle 1.1.-31.3.2024.

Allekirjoitus

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

HR-palvelut