§ 3 Konsernipalveluiden sijaisuus ja esimiesjärjestelyt 1.3.2019 alkaen

Lataa 

JARDno-2019-694

Päätöspäivämäärä

28.2.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Konsernipalveluiden talouspäällikkö Kirsi Rinne on aiemmin toiminut talousasioissa Peltolan sijaisena. Talousjohtajan sijaisuus on perusteltua järjestää siten, että se on voimassa 2019 talousarvio- ja tilinpäätösprosessien ajan.

Hallintosäännön 34§:n mukaan kaupunginjohtajan sijaisena toimii talous- ja hallintojohtaja tai muu kaupunginjohtajan nimeämä viranhaltija. Kaupunginjohtajan sijaisuutta on ajateltu tulevan hallintojohtajan tehtäväksi. Kunnes rekrytointi on tehty, on sijaisen valinnassa perusteltua painottaa pitkää kokemusta kaupungin toiminnasta. Tätä on eniten palvelualuejohtaja Marju Taurulalla.
 

Päätös

Päätän, että talous- ja hallintojohtajan tehtävät järjestetään seuraavasti:

  1. Tietohallintojohtaja Toni Pallaspuro vastaa hankintapalveluista
  2.  Henkilöstöjohtaja Merja Soosalu vastaa muusta konsernihallinnosta pl. lakiasiat
  3.  Palvelualuejohtaja Marju Taurula toimii tarvittaessa kaupunginjohtajan sijaisena
  4.  Kaupunginhallituksen sihteerinä vuorottelevat kaupunginlakimies, henkilöstöjohtaja ja viestintäjohtaja
  5.  Edellä mainitut järjestelyt ovat astuvat voimaan 1.3.2019 ja ovat voimassa kunnes hallintojohtaja on aloittanut tehtävässään. Em. viranhaltijoilla on tänä aikana oikeus käyttää talous- ja hallintojohtajan valtuuksia siltä osin kuin heidän vastuullaan oleva osa-alue sitä vaatii.
  6.  Talouspäällikkö Kirsi Rinne toimii talous- ja hallintojohtajan vuosilomansijaisena 1.3.-30.3.2019 välisenä aikana talousasioiden osalta ja vastaa toimitiloihin liittyvistä asioita siltä osin, kun ne ovat kuuluneet talous- ja hallintojohtajan tehtäviin
  7.  Talouspäällikkö Kirsi Rinne toimii avoinna olevassa talousjohtajan virassa 1.4.2019-30.3.2020 välisenä aikana. Päätös on ehdollinen kunnes kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen talous- ja hallintojohtajan viran muuttamisesta talousjohtajan viraksi ja valtuusto on tehnyt asiaan liittyvät tarpeellisen muutokset hallintosääntöön.

Allekirjoitus

Kaupunginjohtaja, Naukkarinen Olli

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut