§ 61 Vuokrasopimuksen jatkaminen / Neste markkinointi Oy

Lataa 

JARDno-2018-2415

Päätöspäivämäärä

31.7.2018

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin kaupunkikehityksen toimintasääntö

Päätös

Päätän jatkaa Järvenpään kaupungin ja Neste Markkinointi Oy:n välistä 23.9.1993 allekirjoitettua vuokrasopimusta, joka koskee mainoslaitteiden pitämistä yleisellä alueella 186-7-9901-0. Sopimusta jatketaan 30.6.2023 saakka 579 € vuosivuokralla entisin ehdoin.

Allekirjoitus

Tarja Kariniemi, vt. kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu