§ 55 Vahingonkorvauspäätöksen kumoaminen

Lataa 

JARDno-2019-2984

Päätöspäivämäärä

26.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintolain 50.1 § ja Järvenpään kaupungin hallintosääntö (1.4.2019),​ Liite 1 Taloudellinen toimivalta: palvelualuejohtaja päättää alle 10.000,​00 euron suuruisista vahingonkorvauksista.

Päätös

Tällä päätöksellä kumotaan kaupungingeodeetin päätös 20.9.2019 § 52.

Allekirjoitus

Kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Järvenpää