§ 77 Tonttijaon muutos korttelin 921 tontit 4 ja 5, Levysepänkaari 4 ja 6

JARDno-2019-2987

Päätöspäivämäärä

27.11.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan kaupungingeodeetti päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä. (Kaupunkikehityslautakunta 11.4.2019 §32)

 

Päätös

Päätän:

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 921 tonttien 4 ja 5 tonttijaon muutoksen (Tjm  27/2019) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

 

 

Allekirjoitus

kaupungingeodeetti Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu