§ 74 Tonttijaon muutos korttelin 614 tontit 3 ja 4, Vaarinkatu 1 ja Lääkärinkuja 4

JARDno-2019-3378

Päätöspäivämäärä

21.11.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan kaupungingeodeetti päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä. (Kaupunkikehityslautakunta 11.4.2019 §32)

 

Päätös

Päätän:

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 614 tonttien 3 ja 4 tonttijaon muutoksen (Tjm 29/2019) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

Allekirjoitus

kaupungingeodeetti Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu