§ 48 Tonttijaon muutos korttelin 109 tontit 19 ja 20, Mannilantie 7

JARDno-2019-2516

Päätöspäivämäärä

16.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan kaupungingeodeetti päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä. (Kaupunkikehityslautakunta 11.4.2019 §32)

 

 

Päätös

Päätän:

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 109 tonttien 19 ja 20 tonttijaon muutoksen (Tjm  14/2019) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

 

Allekirjoitus

kaupungingeodeetti Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu