§ 51 Tonttijaon muutos / Korttelin 531 tontit 30 ja 31 / Kari ja Tuulikki Waris/186-5-531-14

Lataa 

JARDno-2017-1617

Päätöspäivämäärä

8.11.2017

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan kaupungingeodeetti päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä.

 

Päätös

Päätän:

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 531 tonttien 30, 31  tonttijaon muutoksen (Tj 39/2017) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan  voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

Allekirjoitus

kaupungingeodeetti Ari Piirainen

Organisaatiotieto

Järvenpää