§ 6 Tonttijaon muutos / Kortteli 1527 tontit 15 ja 16

Lataa 

JARDno-2017-1989

Päätöspäivämäärä

10.1.2018

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan kaupungingeodeetti päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä

 

Päätös

Päätän:

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 1527 tonttien 15 ja 16 tonttijaon muutoksen (Tjm 44/2017) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

 

Allekirjoitus

kaupungingeodeetti Ari Piirainen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu