§ 1 Tonttijaon muutos / Kortteli 1144 tontit 19 ja 20 / As Oy Järvenpään Maisemaharju ja Juho Saloheimo

JARDno-2017-1969

Päätöspäivämäärä

3.1.2018

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan kaupungingeodeetti päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä.

 

Päätös

Päätän:

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 1144 tonttien 19 ja 20 tonttijaon muutoksen (Tjm 42/2017) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaonmuutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

 

Allekirjoitus

kaupungingeodeetti Ari Piirainen

Organisaatiotieto

Järvenpää