§ 2 Tonttijaon muutos/ Kortteli 712 tontit 12-19/ Pajalantie 21-23

Lataa 

JARDno-2018-4228

Päätöspäivämäärä

17.1.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

 

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan kaupungingeodeetti päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä

 

Päätös

Päätän:

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 712 tonttien 12-19 tonttijaon muutoksen (Tjm 42/2018) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

 

Allekirjoitus

kaupungingeodeetti Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu