§ 78 Tonttijaon muutos/ Kortteli 1341 tontit 8 ja 9/ Uudenmaantie 38  

Lataa 

JARDno-2018-3469

Päätöspäivämäärä

9.11.2018

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan kaupungingeodeetti päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä.

Päätös

Päätän:

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 1531 tonttien 8 ja 9 tonttijaon muutoksen (Tjm 39/2018) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

 

Allekirjoitus

kaupungingeodeetti Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu