§ 41 Tonttijako ja tonttijaon muutos/Kortteli 2003 tontit 3-6/Toivo ja Raija Setälä, Marianne Autio/186-20-2003-1, 2003-2, 401-1-2721-M503 ja -M505

Lataa 

JARDno-2017-1098

Päätöspäivämäärä

21.9.2017

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan kaupungingeodeetti päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä.

 

Päätös

Päätän:

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 2003 tonttien 3-6  tonttijaon muutoksen (Tjm 34/2017) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan  voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

 

Allekirjoitus

kaupungingeodeetti Ari Piirainen

Organisaatiotieto

Järvenpää