§ 20 Tonttien 186-22-2240-1 Heinähäntä 2 ja 186-22-2240-2 Väärävarsi 1 myyminen

Lataa 

JARDno-2020-1669

Päätöspäivämäärä

24.6.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Järvenpään kapunginhallitus 11.2.2019 § 30

Henkilöstöjohtaja 19.2.2020 § 3

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki myy tontit 186-22-2240-1 ja 186-22-2240-2 Varte Oy:lle perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun 1.985.685 euron kauppahinnalla liitteinä olevien esisopimusten ja kauppakirjojen mukaisin ehdoin 

Allekirjoitus

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu