§ 39 Tontinosien 186-401-1-69 sekä määräala katualueesta 186-5-9901-0 myyminen / Ratakatu 31 / Torpantie 28

Lataa 

JARDno-2020-2679

Päätöspäivämäärä

5.11.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö, liite 1 -Taloudellinen toimivalta

Henkilöstöjohtaja 19.2.2020 § 3

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki myy 146m2 suuruisen tontiosan 186-401-1-69 sekä 103m2 suuruisen määräalan katualueesta 186-5-9901-0 Kaisu ja Veli Lievoselle osaksi muodostettavaa kiinteistöä 186-5-524-8 yhteensä 21 700,00 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu