§ 28 Tontinosan/määräalan myyminen kiinteistöstä 186-401-1-684 / Juholankatu 15

Lataa 

JARDno-2020-2146

Päätöspäivämäärä

4.9.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö, liite 1 -Taloudellinen toimivalta

Henkilöstöjohtaja 19.2.2020 § 3

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki myy 115m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä 186-401-1-684 Nordic FPC Houses Oy:lle 18 400 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu