§ 72 Tontin 186-22-2238-2 myynti, E.N. Setälänkatu 4

Lataa 

JARDno-2018-2799

Päätöspäivämäärä

5.10.2018

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto 23.10.2017 § 55

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki myy tontin 186-22-2238-2 Irene ja Taneli Heikkilälle sekä Aari Heikkilälle 93.751 euron kauppahinnalla kaupungingeodeetin 30.8.2018 § 68 päätöksen mukaisin ehdoin

Allekirjoitus

Juhana Hiironen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu