§ 22 Tontin 186-15-1560-4 myyminen Mahonkikatu 8

Lataa 

JARDno-2024-848

Päätöspäivämäärä

7.6.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen peruste

Kaupunginvaltuusto 4.3.2024, § 7

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessa 4.3.2024 § 7,​ että

1. Luovutettaessa omakotitontteja kortteleista 1559-​1564 käytetään vähimmäismyyntihintana 55.000 euroa tonteille,​ joiden rakennusoikeus on 160 k-​ m2 ja 65.000 euroa tonteille,​ joiden rakennusoikeus on 250 k-m. Hinnat ovat voimassa siihen saakka kunnes korttelien kaikki tontit ovat luovutettu.

2. Kaupunkikehityksessä järjestetään tarjouskilpailu tonttien luovuttamiseksi edellä esitetyn mukaisesti.

3. Maankäyttöjohtaja valtuutetaan tekemään tonttien myyntipäätökset edellä mainitut vähimmäismyyntihinnat huomioiden normaalien luovutusehtojen mukaisesti.

4. Niiden tonttien osalta,​ jotka tarjouskilpailussa jäävät myymättä,​ myynti tai vaihtoehtoisesti vuokraus jatkuu tonttirekisteriä hyödyntäen suoraan tonteista kiinnostuneille ilman erillistä tarjouskilpailua edellä mainitut vähimmäismyyntihinnat huomioiden.

 

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Järvenpään kaupungin kaupunkikehitys on järjestänyt tonttitarjouskilpailun 2.5 - 23.5.2024 kortteleiden 1559-​1564 omakotitonteista. Tontit sijaitsevat voimassa olevan asemakaavan mukaisella erillispientalojen korttelialueella (AO-45) ja tonttien asuinrakennusoikeus on 160-250 k-m2 / tontti, 40-75 k-m2 talousrakennusoikeudella. Tontit olivat kaikkien vapaasti haettavissa ja saajat nimettiin suurimman tarjouksen perusteella. Tonttitarjouskilpaluun saapui määräaikaan mennessä kaksi tarjousta.

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki myy tontin 186-15-1560-4 Akseli Pohjantähdelle ja Carita Forsblomille 71.000 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin. 

Allekirjoitus

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu