§ 3 Tontin 186-11-1111-19 vuokraaminen, Tekijänkatu 10a

Lataa 

JARDno-2021-145

Päätöspäivämäärä

22.1.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö, liite 1 -Taloudellinen toimivalta

Henkilöstöjohtaja 19.2.2020 § 3

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki vuokraa tontin 186-11-1111-19 Ohjelmatuotanto All Stars Company Oy:lle ja Tastle Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun 1765 euron vuosivuokralla liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu