§ 73 Tontin 186-11-1110-5 vuokraaminen Tuottajankatu 8a

Lataa 

JARDno-2019-3359

Päätöspäivämäärä

12.11.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosääntö, liite 1 -Taloudellinen toimivalta

Päätös

Päätän, että Järvenpään kaupunki vuokraa tontin 186-11-1110-5 Ideaalitalo Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 1506 euron vuosivuokralla liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Kaupungingeodeetti Juhana Hiironen

Organisaatiotieto

Yhdyskuntasuunnittelu