§ 11 TONTTIJAON MUUTOS/SKANSKA TALONRAKENNUS OY/KORTTELIN 114 TONTIT 6 JA 8

Lataa 

JARDno-2017-339

Päätöspäivämäärä

21.6.2017

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan kaupungingeodeetti päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä.

Päätös

 

Päätän:

 

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 114 tonttien 6 ja 8  tonttijaon muutoksen (Tjm 19/2017) ja

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan  voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

 

Allekirjoitus

Ari Piirainen

Organisaatiotieto

Järvenpää