§ 20 TONTTIJAON MUUTOS/PEKKA TUKONEN JA ROSA BALASCH-TUKONEN/KORTTELIN 1349 TONTIT 18 JA 19/186-13-1349-15

JARDno-2017-810

Päätöspäivämäärä

23.8.2017

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityksen toimintasääntöön, jonka mukaan kaupungingeodeetti päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä.

Päätös

Päätän:

 

- hyväksyä edellä selostetun liitteenä olevan korttelin 1349 tonttien 18 ja 19  tonttijaon muutoksen (Tjm 26/2017) ja

 

- määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla päätöksen tulemaan  voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman sekä

 

- tiedottaa tonttijaon muutoksen hyväksymisestä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan

Allekirjoitus

Ari Piirainen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Järvenpää